Thông tin chung: Hệ thống có thể được nâng cấp bất cứ lúc nào từ phiên bản cơ bản để bơm "Dung tích cố định" để nạp đầy vòng lặp mẫu, lên đến chế độ bơm "Dung tích thay đổi" cho  thay đổi dung tích từ 1 - 100 μl (tùy chọn lên đến 500 μl) mà không thay đổi vòng lặp mẫu.

Thông tin chung: Hệ thống Bơm mẫu tự động S5250 rất linh hoạt và mạnh mẽ với khả năng tái tạo và tính tuyến tính tuyệt vời. Giá đỡ lọ và bộ điều hợp biến đổi cho các tấm microtiter cũng như vô số tùy chọn phần sụn làm cho hệ thống này có khả năng thích ứng cao và phù hợp với mọi ứng dụng phân tích.

Thông tin chung: Hệ thống đầu phun mẫu Sykam S 5300 là bộ lấy mẫu tự động HPLC rất linh hoạt và mạnh mẽ với khả năng tái tạo và tính tuyến tính tuyệt vời. Giá đỡ lọ và bộ điều hợp biến đổi cho các tấm microtiter cũng như vô số tùy chọn phần sụn làm cho hệ thống này có khả năng thích ứng cao và phù hợp với mọi ứng dụng phân tích.