Thông tin chung: Bơm HPLC S 2100 là một hệ thống bơm định lượng rửa giải nhỏ gọn, cấu tạo bằng Peek với 04 kênh phân phối pha động, dung môi tích hợp bộ loại khí với khả năng chạy gradient toàn diện ( full gradient ).

Thông tin chung: -Hệ thống bơm HPLC Sykam S 1125 là một hệ thống phân phối dung môi HPLC rất linh hoạt và mạnh mẽ. Hệ thống này có sẵn máy bơm Isocratic HPLC và Bơm đuổi khí cho cả 4 kênh dung môi trực tuyến tích hợp tùy chọn. -Vật liệu tiếp xúc với dung môi: SST ( Stainless Steel)

0

Thông tin chung: -Hệ thống bơm phân tích 4 kênh dung môi -Đầu bơm với hệ piston kép (dual-piston) và hệ thống bù áp điện tử cho độ ổn định tối đa, phù hợp với mọi nhiệm vụ phân tích của HPLC và GPC. -Bơm được trang bị hệ thống rửa piston đảm bảo tuổi thọ tối đa (Piston Flushing) -Vật liệu tiếp xúc với dung môi: SST ( Stainless Steel).