Hệ thống bơm sắc ký lỏng cao áp S1125

Thông tin chung:

-Hệ thống bơm HPLC Sykam S 1125 là một hệ thống phân phối dung môi HPLC rất linh hoạt và mạnh mẽ. Hệ thống này có sẵn máy bơm Isocratic HPLC và Bơm đuổi khí cho cả 4 kênh dung môi trực tuyến tích hợp tùy chọn.

-Vật liệu tiếp xúc với dung môi: SST ( Stainless Steel)

Mua hàng nhanh ( Tạo đơn hàng nhanh chóng )
Danh mục: