Thông tin chung: Đầu dò PDA UV-Vis Detector S3350 để phân tích thường xuyên và nghiên cứu phức tạp,có độ chính xác cao. Thiết kế đèn kép cung cấp dải bước sóng 190 - 720nm (256 Diodes) với độ nhiễu nền thấp .Thiết kế tiện lợi cho phép thay thế flowcell từ phía trước và thay đèn từ mặt hông của đầu dò.

Thông tin chung: Đầu dò UV-Vis S3245 là đầu dò có bước sóng thay đổi để phân tích thường xuyên và nghiên cứu tinh vi. Thiết kế đèn kép cung cấp phạm vi bước sóng 190 - 800nm ​​với độ nhiễu nền thấp.