Đầu dò UV-Vis S3245

Thông tin chung:

Đầu dò UV-Vis S3245 là đầu dò có bước sóng thay đổi để phân tích thường xuyên và nghiên cứu tinh vi. Thiết kế đèn kép cung cấp phạm vi bước sóng 190 – 800nm ​​với độ nhiễu nền thấp.

Mua hàng nhanh ( Tạo đơn hàng nhanh chóng )
Danh mục: