Bơm mẫu tự động S5300

Thông tin chung:

Hệ thống đầu phun mẫu Sykam S 5300 là bộ lấy mẫu tự động HPLC rất linh hoạt và mạnh mẽ với khả năng tái tạo và tính tuyến tính tuyệt vời. Giá đỡ lọ và bộ điều hợp biến đổi cho các tấm microtiter cũng như vô số tùy chọn phần sụn làm cho hệ thống này có khả năng thích ứng cao và phù hợp với mọi ứng dụng phân tích.

Mua hàng nhanh ( Tạo đơn hàng nhanh chóng )