Bơm mẫu tự động S5200

Thông tin chung:

Hệ thống có thể được nâng cấp bất cứ lúc nào từ phiên bản cơ bản để bơm “Dung tích cố định” để nạp đầy vòng lặp mẫu, lên đến chế độ bơm “Dung tích thay đổi” cho  thay đổi dung tích từ 1 – 100 μl (tùy chọn lên đến 500 μl) mà không thay đổi vòng lặp mẫu.

Mua hàng nhanh ( Tạo đơn hàng nhanh chóng )