Vật tư tiêu hao cho hệ thống phân tích amino acid

-Cột phân tích ( Column) :

-Hydrolysate Kit I ( cho khoảng 100 mẫu )

-10 lọ Standard solution ( H-Ox ), 5ml

-02  lọ Ninhydrine Reagent 1000ml

Mua hàng nhanh ( Tạo đơn hàng nhanh chóng )
Danh mục: