Hệ thống sắc ký lỏng cao áp S600

Model S 600 cung cấp bao gồm :
-01 Bơm piston kép cho phép sử dụng tối đa 04 kênh dung môi, có hệ thống đuổi khí tự động cho 04 kênh, và rửa piston ( Piston Flushing ), model: S 1130.
-01 Bộ chứa bình dung môi (Reagent Organizer) với 4 chai 1000ml, model: S 7150
-01 Bộ bơm mẫu tự động, model: S 5300 với Variable Volume Injection Mode ( không có gia nhiệt ).
-01 Đầu dò PDA UV-VIS ( 256 diodes), model: S 3350 với Flowcell loại analytical bằng stainless steel.
-01 bộ phần mềm điều khiển máy HPLC S600: Clarity Chromatography Software với 01 timebase.

Mua hàng nhanh ( Tạo đơn hàng nhanh chóng )
Danh mục: