Hệ thống sắc ký lỏng cao áp S500

Model S500 cung cấp bao gồm :
-01 Bơm 04 kênh gradient, model: S 1125 với hệ thống đuổi khí 04 kênh tích hợp cùng với hê thống rửa piston (Active Piston Flushing).
-01 Khay đựng 04 chai dung môi, model: S 7140 .
-01 Đầu dò UV-Vis, 2 kênh, model: S 3245.
-01 Hệ thống bơm mẫu tự động model: S 5250.
-01 bộ phần mềm điều khiển máy HPLC S500: Clarity Chromatography Software với 01 timebase.

Mua hàng nhanh ( Tạo đơn hàng nhanh chóng )
Danh mục: