Hệ thống phân tích amino acid S433

Model S433 cung cấp bao gồm :

-01 Bơm phân phối pha động, dung môi, Model: S2100

-01 Bộ phận bơm mẫu tự động, model: S5200

-01 Bộ phận phản ứng Amino Acid, model: S4300

-01 Bộ khay đựng pha động, dung môi, model: S7130

-01 Bộ phần mềm điều kiện hệ thống Clarity Amino Sofware

-01 Bộ Tool Kit

-01 Bộ vật tư tiêu hao và hóa chất chạy máy.

Mua hàng nhanh ( Tạo đơn hàng nhanh chóng )
Danh mục: